Sjtadskapel 't Trumke en 't Tröötje Zitterd

‘t Kanon van ’t Balkon 2019

 

De (Kanon’s)kogel is door de de kirk: Ouch in 2019 zal op de zaoterdig veur de Vastelaovend traditioneel (16de)  ‘t Kanon van ’t Balkon plaatsjvènje op de Mert in Zitterd!

 

Aanvankelik hauw ’t Trumke en ’t Tröötje al aafsjied genòmme es organiseierende vereinging, mer in goud euvelèk mit Gemeinte Sittard-Geleen veur de infrastjruktuur en de Sjtichting Horeca Mert Sittard (SHMS) veur de financiering is besjlaote dat dees drie instanties ouch dit jaor ’t Kanon weier zulle laote davere door Zitterd.

Op 2 Meert zal vanaaf 16:30 weier ein keur van artiste in ’t Kènjerkanon en om 18:00 in ’t hoofdprogram de revuuj passeiere mit vöäl hoogtepunte oet Sjtad, Regio en Provincie.

 

Saame mit Sponsors, Vastelaoves Parpluuj vereiniging, Artiste en talloze vriewilligers zal ’t Trumke en Tröötje nog eine lètste keer zörge veur ein wervelende show.

 

Veur 2020 haope veer dan de organisatie euver te draage aan de parpluuj vereiniginge van de Zittesje Vastelaovend.

 

Zo wie gewènd zulle veer uch op dees plaatsj op de heugte gaon hauwte van de Artiste parade en alle belangrieke ontwikkelinge.

 

't Kanon van 't Balkon

 

De (kanon's)kogel is door de kerk: Ook in 2019 zal op de zaterdag voor de carnaval traditionele (16e) 't Kanon van 't Balkon plaats vinden op de Markt in Sittard!

 

Aanvankelijk had 't Trumke en ’t Tröötje al afscheid genomen als organiserende vereniging, maar in goed overleg met de Gemeente Sittard-Geleen voor de infrastructuur en de Stichting Horeca Markt Sittard (SHMS) voor de financiering is besloten dat deze drie instanties ook dit jaar 't Kanon weer zullen laten daveren door Sittard.

Op 2 maart zal vanaf 16:30 uur weer een keur van artiesten in het Kinderkanon en om 18:00 uur in het hoofdprogramma de revue passeren met veel hoogtepunten uit stad, regio en provincie.

 

Samen met sponsors, Vastelaoves Parpluuj vereniging, artiesten en talloze vrijwilligers zal 't Trumke en ’t Tröötje nog een laatste keer zorgen voor een wervelende show.

 

Voor 2020 hopen wij de organisatie over te dragen aan de Parpluuj vereniging van de Sittardse carnaval.

 

Zoals de gewoonte zullen wij jullie ook op deze plaats op de hoogte gaan houden van de artiestenparade en alle belangrijke ontwikkelingen.